تاریخچه پیدایش بوقلمون

نخستين بار بوقلمون در مکزيک توسط جهان گردان اروپايي مشاهده شد و آنرا با خود به اروپا بردند پس از آن تا سال 1500 ميلادي در ايتاليا فرانسه و انگلستان بوقلمون پرورش داده ميشد با کشف آمريکا مهاجران به خوبي با اين پرنده و مزه آن آشنائي داشتند لذا به سرعت پرورش و مصرف بوقلمون در آمريکا گسترش يافت به طوري که هم اکنون ايالات متحده و اتحاديه از اروپا به ترتيب اولين و دومين توليد کننده و نيز مصرف کننده گوشت جوجه بوقلمون در دنيا ميباشند در ايران نيز تا پيش از دوره صفويه بوقلمون يافت نميشد اولين بار ارامنه اي که براي تجارت از ايران به اروپا رفتند بوقلمون اهلي را به ايران آوردند و آن را به شاه عباس تقديم کردند چون شاه خيلي خوشش آمد دستور داد تا تخم بوقلمون را در خانه هاي ارامنه تقسيم کنند زيرا آنها بهتر از جوجه ها مراقبت ميکردند در عوض ميبايست سالي يک عدد بوقلمون به شاه تقديم ميکردند . ارامنه چون ديدند قبول پرورش بوقلمون ماند پرورش خروس اخته (که بيشتر به پرورش و تکثير آن پرداخته بودند )براي آنها ماليات جديدي خواهد داشت لذا در پرورش آن مسامحه کردند و بدين ترتيب مقدار زيادي از آنها تلف شدند . پيشرفت علوم ژنتيک ,تغذيه و مديريت و تاثير آنها بر پرورش بوقلمون سبب شد تا پرورش بوقلمون از حالت سنتي خارج شده جديدي از بوقلمون هاي صنعتي بو جود آيد که گوشت آن حاوي پروتئين زياد و چربي و کلسترول کمي ميباشد.
بوقلمون يا جوجه بوقلمون را ميتوان در کره ماه نيز صرف کرد وقتي که آرمسترانگ و آلدرين دو فضانورد آمريکايي بر روي کره ماه پا گذارند اولين غذائي که در آنجا خوردند گوشت سوخاري بوقلمون بود .
منشع اصلي بوقلمون از آمريكاي لاتين و مكزيك بوده و در حال حاضر نيز بوقلمونهاي وحشي كه قادر به پرواز هستند در مناطق جنگلي وجود دارند . اصلاح نژاد بوقلمون از چندين دهه گذشته در کشورهاي صاحب نام صورت گرفته و در حال حاضر به اسامي تجاري مختلفي در نقاط مختلف دنيا عرضه ميگردد كه هر کدام داراي خصوصيات جداگانه ميباشد و عموما به سه دسته متوسط ،نيم سنگين و سنگين تقسيم ميشوند .
پرورش بوقلمونهاي گوشتي و رسانيدن به وزن ايده ال در زمان مقرر مستلزم ارائه مديريت صحيح،جيره بالانس شده از حيث سطح انرژي و پروتئين و مکمل هاي ويتامين و معدني متناسب با سن پرنده ميباشد .

بوقلمون در طبقه بندي حيوانات از خانواده مله اگرينه (melegrine )و جنس مله اگريس ( meleagrinae ) ميباشد در اين جنس سه گونه وجود دارد که عبارتند از مکزيکي آمريکايي و هندو راسي دو گونه اول اجداد بوقلمون هاي فعلي بوده ولي گونه سوم هنوز به صورت وحشي باقيمانده است .
بوقلمون از کشور مکزيک به تمام جهان راه يافته در حالي که از نام آن اينگونه به نظر ميرسد که منشا آن کشور ترکيه ( turkey ) است .