جنس لیوان های کاغذی

جنس کاغذي که در توليد ليوان کاغذي بکار مي رود ، نوعي از کاغذ مخصوص مي باشد که در پروسه هاي توليد بسته بندي مواد غذايي بکار مي رود.اصولا اين نوع کاغذها که در تماس مستقيم با مواد غذايي مي باشند از يک طرف متشکل از کاغذ پايه يا گرماژ متفاوت و در يک طرف ديگر پوشش پلي اتيلن مي باشند.استفاده از پوشش پلي اتيلن در اين نوع کاغذ ها باعث مي شود تا اولا اينگونه از کاغذها در محيط زيست زودتر بازيافت شوند و به محيط زيست کمترين صدمه را وارد نمايند و ثانيآ در تماس با مواد غذايي کمترين تاثير شيميايي بر روي آنها داشته باشند و کاملآ بهداشتي باشند.همچنين باعث جلوگيري از انتقال رطوبت مايعات به سطح بيروني ليوان مي شوند.

گرماژ اين کاغذ مصرفي در توليد ليوان کاغذي ميتواند از 210گرم تا 230گرم باشد که به مقدار وزن پوشش پلي اتيلن و کاغذ پايه بستگي دارد.