دلیل افزایش استفاده از ظروف یکبار مصرف

يكي از علل افزايش توليد اين ظروف در كشور ارزان بودن آنهاست، به شكلي كه برخلاف كشورهاي ديگر، دولت براي توليد مواد اوليه اين ظروف يارانه پرداخت مي‌كند. از سوي ديگر، راحتي و سهولت استفاده از آن و پرداخت نكردن بهاي توليد زباله توسط مردم نيز از علل افزايش استفاده از اين ظروف است. متاسفانه سنت‌هاي خوب گذشته در زندگي جديد شهرنشيني فراموش شده است، در حالي كه بايد در شرايط خاصي از ظروف يكبار مصرف استفاده شود، در كشور ما اين ظروف در شرايط عام و خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ به طوري كه به راحتي اين ظروف را مي‌توانيم در رستوران‌ها و ادارات و محيط‌هاي پذيرايي مشاهده كنيم. ليوان کاغذي

منبع: صباکاپ