سرمایه گذاری در تولید ظرفهای كاغذی

پيش از گام نهادن در اين تجارت بايد اطلاعات زير را فراگيريد:
مواد اوليه:
?- مواد اوليه: کاغذ روکش دار پلي اتيلني سينگل يا دابل

?- کاغذ روکش دار سينگل: تنها يک طرف از کاغذ خام توسط فيلم پلي اتيلن روکش مي گردد(ظاهر: تنها بخش داخلي ليوان حالت صيقلي و درخشان دارد)

?- کاغذ روکش دار دابل: هر دو طرف کاغذ خام توسط فيلم پلي اتيلن روکش مي گردد(ظاهر: هر دو طرف از کاغذ حالت صيقلي دارد)

?- وزن کاغذ: واحد گرماژ(وزن کاغذ براساس گرم در هر متر مربع)کاغذ با گرماژ ??? به معناي هر متر مربع از اين کاغذ ??? گرم وزن دارد

? - وزن روکش پلي اتيلن: هر متر مربع از روکش پلي اتيلن وزني بين ?? الي ?? گرم داراست.

?- وزن کاغذ روکش دار پلي اتيلني: وزن کاغذ روکش دار سينگل(وزن کاغذ خام + وزن روکش پلي اتيلني) وزن کاغذ روکش دار دابل (وزن روکش پلي اتيلني داخلي + وزن کاغذ خام + وزن روکش پلي اتيلني خارجي)

نوع ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي:

?- نوع  ليوان کاغذي براساس ماده اوليه مصرفي: ليوان يکبار مصرف کاغذي سينگل و ليوان يکبار مصرف کاغذي دابل

?- نوع ليوان كاغذي براساس ظرفيت ليوان: ? ، ? ، ? ، ? ، ? ، ? ، ?? ، ?? ، ?? ، ... و ?? اونس،

هر اونس برابر است با ??.?? گرم، به عنوان مثال هر ليوان يک اونسي ظرفيتي برابر ??.?? ميلي ليتر داراست. ظروف بين ? الي ?? اونس ليوان ، بين ?? الي ?? اونس کاسه نام گذاري مي گردند.

?-نوع ليوان كاغذي براساس مصارف: ليوان نوشيدني هاي داغ (ليوان قهوه ، ليوان چاي ، ليوان آب جوش ) ، ليوان نوشيدني هاي خنک ( ليوان نوشابه) و ليوان بستني و..

?- متذکر مي گردد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي سينگل براي مصارف نوشيدني هاي داغ مناسب مي باشد. استعمال براي نوشيدني هاي خنک موجب سوراخ شدن ليوان و نشط مايع از ليوان مي گردد.و ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي دابل براي مصارف نوشيدني هاي داغ و خنک مناسب مي باشد.