فوايد استفاده از ظرفهای يكبار مصرف

- پليمرهاي گياهي نسبت به ظروفي كه با پلاستيك‌هاي معمول ساخته مي‌شوند از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردارند
- در مايكروفر قابل استفاده‌اند.
- بر خلاف پلي‌استايرن كه استفاده از آن در دماي بالاتر از ?? درجه مجاز نيست، دماي ?? تا ??? درجه سانتي‌گراد را به راحتي تحمل مي‌كنند
- سازگاري با محيط زيست و تجزيه‌پذيري در خاك حداكثر پس از ? ماه
- تجزيه در خاك بدون آثار تخريبي بر محيط زيست
- عاري بودن از هرگونه آثار مضر پلاستيك‌هاي نفتي پس از تماس با مواد غذايي داغ
- وابسته نبودن به مواد اوليه نفتي و تقويت و توسعه صنايع كشاورزي
- مصرف كم انرژي در فرايند توليد محصول و امكان استفاده در صنايع بسته‌بندي غذايي

ليوان کاغذي


منبع: صباکاپ