مختصری از فیزیولوژی بوقلمون

تعداد کروموزومهاي آن ?? عدد مي باشد . تعداد ضربان قلب ??? تا ??? در دقيقه است ، دستگاه گوارش بوقلمون يا جوجه بوقلمون شبيه به ماکيان بوده فقط در انداره متفاوت است ، دستگاه توليد مثل بوقلمون شباهت زيادي با ماکيان داشته و با غاز و اردک در عدم وجود قضيب اختلاف دارد . اسپرم ها ?تا? روز در مجراي تناسلي جنس ماده زنده باقي مي ماند ، شروع تخمگذاري دربوقلمونها ??? تا??? روزگي است ، از طرز گرفتن شاهپرها در بال مي توان به نر و ماده بودن بوقلمونها پي برد ، قطع بال در بوقلمون از ? تا?? روزگي انجام مي گيرد ، نوک چيني جهت جلوگيري از کانيباليزم در ?تا ? هفتگي انجام مي گيرد .

تيپ ظاهري :

سر :
سر لخت يا بدون پر با رنگي متمايل به آبي حاوي گره هاي متراکم گوشتي قرمز است .

چشمها :
در بوقلمونها عنبيه قرمز مايل به قهوهاي و مردمک سياه زنگ است چشمها داداي سه پلک داخلي و خارجي هستند

منقار :
سخت و شاخي بوده و دو منفذ تنفسي پرنده به صورت افقي در انتها و بالاي آن قرار دارند .

گردن :
نسبتا طويل و کمي به پشت خميده است در زير منقار يک پرده گوشتي شبيه غبغب وجود داردکه تا نيمه گردن ادامه دارد .

سينه :
ابعاد سينه در انواع بوقلمونها متفاوت است در ناحيه سينه جنس نر در سن ?تا? ماهگي موهاي زبر سياه رنگي روييده است .

پشت :

طويل و از امتداد شانه ها به طرف دم کمي محدب مي باشد .

دم :
دم طويل کمي افتاده و جمع شده به نظر مي آيد .

ساق پا :

ساق پا بلند قوي بدون پر است رنگ آن از قرمز تا ارغواني سياه کم رنگ خاکستري نقره اي يا سفيد کرمي مي باشد.

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ