مدیریت پرورش جوجه بوقلمون

نگهداري بوقلمون در سنين جوجگي، يکي از مشکلترين مراحل پرورش جوجه بوقلمون است . بوقلمون هاي جوان نيز در مقابل عوامل بيماري زا کاملا حساسند از اينرو بايد توجه فراواني به آنها مبذول داشت . امروزه در اغلب کشورها بوقلمون را بصورت تجارتي و به تعداد زيادي نگه داري ميکنند وتعداد معدودي از شرکتهاي اصلاح نژادي ، سويه هاي تجارتي مخصوص به خود را ارائه ميدهند که از ضريب تبديل و قدرت رشد بسيار بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند .
در طريقه پرورش به صورت صنعتي، بايد با تحت نظر گرفتن شرايط محيطي تمامي نيازهاي بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظيم حرارت ، تهويه ، بهداشت و بالاخره جايگاه حداکثر نتيجه مطلوب حائز شود .
حرارت : حرارت در هفته هاي مختلف بايد به قرار زير باشد :
اواخر هفته اول 32 درجه – اواخر هفته دوم 29 درجه – اواخر هفته سوم 26 درجه – در اواخر هفته چهارم 24 درجه ( در تمام اين مدت حرارت سالن نبايد از 24 درجه سانتي گراد کمتر گردد ) اواخر هفته پنجم 21 درجه و اواخر هفته ششم 18 درجه سانتي گراد .
در روزهاي اول جوجه ها نبايد از منبع حرارتي دور شوند چون ممکن است سرما بخورند . اگر از دستگاه مادر مصنوعي استفاده ميشود بايد دور دستگاه مادر حصاري کشيد تا از آن دور نشوند و يا اگر از هيتر استفاده ميشود بايد تمامي سالن حرارت يکنواخت و مناسب ( 32 درجه سانتي گراد ) داشته باشد .
تهويه و رطوبت: براي رشد معمولي جوجه بوقلمون هواي تازه و تميز ضرورت دارد . به وسيله استفاده از پنجره هاي تهويه اي و همچنين هواکشهاي برقي ميتوان تهويه را کنترل کرده که البته تهويه نبايد سبب سرد شدن سالن گردد . هنگام ورود به سالن ميتوان وضعيت تهويه را بخوبي تشخيص داد ، زيرا وجود هرگونه بوي نامناسب دليل عدم و نقص تهويه است . تهويه نامناسب از طرفي سبب کم کردن رطوبت ميشود ، وجود رطوبت در داخل سالن نيز يکي از نشانه هاي نقص تهويه است . سالن نگهداري جوجه ها هميشه بايد خشک نگهداري شود و اگر خشکي هوا بيش از حد لازم باشد رشد پرها کم شده و وضعيت پرها نامناسب ميگردد .
بهداشت و بهسازي: جلوگيري و پيش گيري از بيماري مستلزم رعايت اصول بهسازي و بهداشت است . از اينرو بايد لانه و همچنين وسائل را قبل از ورود و پايان هر دوره به خوبي شست و ضد عفوني نمود .
فضاي لازم : فضايي که بايد در اختيار جوجه بوقلمون باشد : در هفته اول 30 جوجه در هر متر مربع ، در هفته 2 ~ 4 تعداد 20 جوجه ، در هفته 5 ~ 6 تعداد 10 جوجه ، در هفته 7 ~ 8 تعداد 8 جوجه ، در هفته 9 ~ 12 تعداد 5 عدد و در هفته 13 ~ 20 تعداد 2 ~3 بوقلمون در هر متر مربع.
وسائل نگهداري جوجه بوقلمون : وسائلي که براي پرورش و نگهداري جوجه بوقلمون به کار ميرود تقريبا کاملا شبيه به ان چيزي است که در پرورش جوجه هاي مرغ به کار ميرود .
استفاده از نور براي پرورش بوقلمون : در 48 ساعت اول بايد در تمام مدت شبانه روز از روشنايي در سالن نگهداري جوجه بوقلمونها استفاده کرد . بعد از اينکه جوجه بوقلمون ها به خوردن و آشاميدن عادت کردند بايد به مرور نور را کم کرد به طوري که در سن 2 هفتگي به حداقل مقدار روشنايي رساند . معمولا مقدار 13- 14 ساعت نور در شبانه روز براي بوقلمون ها از سن 2 هفتگي به بعد کافي است . شدت نور نيز مهم است معمولا در 48 ساعت اول بايد از نور شديد تر و سپس از نور ضعيف تر استفاده نمود . طبق ازمايشي که در انگليس انجام شده ، نور قرمز و سبز هر دو اثر خوبي از نظر رشد نسبت به نور سفيد در بوقلمونها دارند . ولي وقتي که شدت انوار مذکور به اندازه شدت نور سفيد است اختلافي از نظر ميزان رشد در بوقلمون ها ديده نشده است ، از اينرو به نظر ميرسد مسئله شدت نور مهمتر از رنگ آن است . بوقلمونها نيز مانند مرغها در نور آبي قادر به ديدن نيستند از اينرو هنگام گرفتن آنها ميتوان از نور آبي استفتده کرد . به هر حال استفاده از نور ، به مدت 24 ساعت اثر بدي بر بوقلمون دارد . طرز استفاده کردن از نور در پرورش بوقلمونها بستگي به نژاد و طرز نگهداري و بالاخره سن فرستادن آنها به کشتارگاه دارد ولي از نظر راهنمايي از نور ميتوان به طريقه زير استفتده کرد:
0~6 هفتگي : در 48 ساعت اول به طور دائمي از نور استفاده ميشود ،سپس ميزان روشنايي را به مرور به 14 الي 18 ساعت ميرسانند (کم کردن نور بايد به طور آهسته وتدريجي صورت گيرد ) .
6~22 هفتگي : از 14 ساعت نور باشدت کم استفاده ميشود .
22~30 هفتگي : مدت روشنايي روز را به 10~12 ساعت ميرسانند .