مضرات ظروف یکبار مصرف پلاستیکی

مضرات ظروف يکبار مصرف پلاستيکي را در چند بعد کلي ميتوان عنوان نمود :

?- زيست محيطي:
پلاستيک‌ها دسته‌اي از بسپار هاي افزايشي يا تراکمي هستندو معمولاً‌ زماني که وارد چرخه طبيعت مي‌شوند، لايه محافظي به شکل عايق در دل خاک ايجاد مي‌کنند و ??? تا ???سال طول مي‌کشد تا تجزيه شوند. و طول عمر پسماند اين مواد،آلودگي منابع زيرزميني و خاکي را نيز در پي خواهد داشت و تا حد قابل توجهي باعث کاهش حاصلخيزي زمين کشاورزي مي شود.همچنين باعث شيوع انواع بيماري هاي همه گير خواهد شد که براي تمام موجودات زنده منطقه خطرناک است.
به علت حجم زياد اين نوع زباله،مراکز پسماند مجبور به رهاسازي مقداري از آن در طبيعت هستند(همانطور که در اراضي شمال کشور با اين مشکل دست به گريبان هستيم) که همين امر باعث اشغال زيستگاه فون و فلور آن منطقه ميشود و با محدود کردن نيچ آنها، در طولاني مدت باعث رقابت بين گونه اي و درون گونه اي و در نهايت کاهش تنوع زيستي مي گردد. ليوان کاغذي

?-بيماري زايي:
مواد پلاستيکي حاوي ترکيبات فنول ميباشند که در هنگام تماس با مواد داغ،کمي نرم شده و گاز ديوکسين آزاد ميکنند.سرطانزا بودن اين قرآيند وسميت اين گاز به حدي است که اتحاديه اروپا با ترسيم چشم اندازي کوتاه مدت،برنامه ريزي کرده است تا سال 201?، ?0 درصد ظروف پلاستيکي در اين قاره با ظروف يکبار مصرف گياهي جايگزين شود.يکي از دلايل جايگزيني ظروف کاغذي بجاي ظروف يونوليتي در فست فود هاي اروپا نيز همين موضوع بوده است.
همچنين اثرات سوء اين ظروف در سقط جنين و تولد نوزادان ناقص در زنان بارداري که مصرف کننده دائم مواد غذايي آغشته به ديوکسين بودند نيز به اثبات رسيده است.

?-بهداشتي :
به تازگي مشکل بزرگتري در توليد ظروف يکبار مصرف پلاستيکي پيش آمده است و اين مشکل همان بازيافت يا ساخت ظروف يکبار مصرف از زباله پلاستيکي غير بهداشتي است که توليد اين ظروف بيشتر در کارگاه هاي انجام مي شود که هيچ مجوزي از نهادي رسمي ندارند و به دور از چشم مامورين بهداشت انجام مي شود و خدا مي داند که آنان ؛ ظروف يکبار مصرف خود را با چه موادي ضايعاتي مي سازند که با قيمتي ارزانتر از مواد دست اول در بازار به فروش مي رسد که استفاده از اين ظروف بر سر سلامتي اين مردم چه خواهد آورد!

?-اقتصادي:
هزينه هاي درمان بيماري هاي ناشي از مصرف مواد غذايي آغشته به ديوکسين به حدي است که به تنهايي ميتواند دليلي براي جلوگيري از توليد اين ظروف باشد.از طرفي هزينه هاي تحميلي آن بر طبيعت را نبايد فراموش کرد.تا جاييکه هزينه تحميلي به طبيعت در اثر انباشت پسماند اين ظروف در جنگل هاي نواحي شمالي کشور خود به معضلي بزرگ تبديل شده است.
عجيب تر از همه اين است که ما داريم طلاي سياه يا همان نفت با ارزش خود را به راحتي به ماده اي مضر و کم ارزش با طول عمر بسيار بالا تبديل ميکنيم و اين يعني له کردن تمامي ارزش هاي توسعه پايدار زير چرخ دنده هاي صنعت.