وسايل گرمايی در گلخانه و كشاورزی

۱- سيستم حرارتي مركزي
بيشتر براي گلخانه هايي مؤثر است كه فعاليت و گسترش آنها در مقياس بزرگ است و به طور دائمي در حال فعاليت مي باشد. در اين سيستم يك يا چند ديگ بخار در محلي داخل يا خارج گلخانه قرار مي گيرد و بخار آب يا آب داغ توليد شده توسط فعاليتهاي مشعل هاي متناسب با ديگ از نظر ظرفيت حرارتي توسط لوله هايي در داخل گلخانه به جريان در مي آيد. اگر ديگ بخا خارج از گلخانه واقع شود و حتي عايق بندي مناسب نيز صورت گيرد باز هم مقادير زيادي گرما از طريق پوشش ديگ بخار لوله هاي آب داغ و لوله هاي برگرداننده از دست مي رود. در اين حالت راندمان كلي سيستم پايين است. چون مقدار زيادي گرما صرف گرم كردن ديگ بخار و لوله كشي هاي مربوطه مي شود، تا گلخانه گرماي خالصي دريافت نمايد. منتهي مهمترين مزيت اغلب ديگ بخار در خارج از محيط گلخانه عدم وجود خطر دودزدگي مشعل ها و عوارض ناشي از آن مي باشد. در اين حالت گلخانه گرماي بسيار مطبوعي را خواهد داشت. از طرف ديگر زماني كه ديگ بخار در داخل گلخانه قرار گيرد گرماي فرار در تأمين حرارت لازم به كار مي آيد و البته مهمترين عيب اين وضعيت علاوه بر خطر دودزدگي ، پوسيدگي و شكستگي تدريجي تجهيزات سيستم مثل پمپها و موتورها و كليدها مي باشد و در سيستم حرارت مركزي علاوه بر مشعل هايي متناسب با ظرفيت ديگ و گلخانه نياز به پمپهاي متعدد جهت پمپاژ آب درون لوله ها مي باشد. سيستم هاي بخار داغ نسبت به آب داغ داراي ديگ بخار كوچكتر بوده و فاقد پمپهاي به جريان درآورنده آب مي باشد. و ضمناً به لوله كشي كمتري نيز نياز است. با اين وجود مهمترين مزيت سيستم حرارتي آب داغ بر بخار داغ زماني است كه فعاليت ديگ بخار به طور ناگهاني ازكار مي افتد. در اين حالت چون توليد گرما حجم زيادي آب است كه به آرامي گرما را آزاد مي كند ساعتها از يخ زدن گلخانه جلوگيري شود.

نكته مهم ديگر اين مورد سيستم حرارت مركزي هزينه تهيه تجهيزات و نصب و راه اندازي و نگهداري سيستم مركزي است . كه حداقل چند برابر سيستم حرارت موضعي است. در اين طرح بنا به پيشنهاد مجري طرح از سيستم حرارتي دستگاه يونيت هيتر ، ظرفيت 650000 كيلوكالري در ساعت به تعداد 8 دستگاه استفاده مي گردد.

آشنايي با وسايل گرما در گلخانه
واحد سنجش گرما در سيستم هاي گرمايي سيستم هاي اندازه گيري مختلف براساس BTU(سيستم انگليسي)) ، ژول و كالري (سيستم ستريك ) است. كالري: مقدار گرمايي كه لازم است دماي يك گرم آب را يك درجه سانتيگراد افزايش دهد. به عنوان يك اصل كلي مقدار حرارت لازم براي گرم كردن يك گلخانه معادل گرماي اتلاف شده است. اتلاف گرما در گلخانه به روشهاي مختلفي صورت مي گيرد كه آشنايي با اين روشها در كاهش ميزان اتلاف و در نتيجه كاهش هزينه سوخت مؤثر است. بخش بيشتر گرما از طريق رسانايي يا هدايت (Condustion) از پوشش گلخانه ها از دست مي رود. خاصيت رسانايي مواد مختلف همانند شيشه و پلي اتيلن متفاوت است و اساس سنجش آن

سرعتي است كه اين مواد حرارت را از محيط گرم داخلي به محيط سرد خارج منتقل مي كند. به عنوان مثال شيشه كمي سريعتر ازFRPحرارت را هدايت مي كنند و بنابراين هزينه گرم كردن يك گلخانه ساخته شده از FRP كمتر است. در مقام مقايسه زماني كه درجه حرارت محيط خارج گلخانه 17 درجه سانتيگراد كمتر از داخل است ميزان اتلاف گرما در هر ساعت معادل 2/1 بي تيو يا 302/4cal يا 266jl از هر متر مربع از سطح پوشش گلخانه خواهد بود. زماني كه لايه دوم يا پلي اتيلن به عنوان پوشش ميزان اضافه بشود فقط 0/7BTU حرارت اتلاف خواهد شد و بدين ترتيب مي توان تا حدود 40% از اتلاف گرما جلوگيري كرد. طريقه ديگر اتلاف گرما نفوذ تدريجي هواست. شكافهاي موجود در پوشش گلخانه ها اجازه خروج هواي گرم و ورود هواي سرد را مي دهد. تصور مي شود كه هواي گرم داخل يك گلخانه پلي اتيلن دولايه اي در هر 60 دقيقه يك بار و يك گلخانه FRP يا شيشه اي هر 40 دقيقه يكبار به طور كامل از دست مي رود. سومين طريقه اتلاف گرما در گلخانه ها تشعشع يا تابش است. همانطور كه قبلاً نيز عنوان شد كليه اجسام گرم انرژي تشعشعي از خود ساطع مي كنند واين تشعشات بدون گرم شدن قابل توجه دماي محيط از آن عبور كرده و پس از عبور اجسام سرد آنها را كمي گرم مي كند. برخلاف شيشه و FRP كه تقريباً مانع عبور انرژي تشعشعي مي شوند، پلي اتيلن اين خاصيت را نداشته ومقدار قابل توجهي گرما بصورت تابش از گلخانه هاي پلي اتيلن اتلاف ميشود، كه البته تشكيل لايه رطوبت بر روي پلي اتيلن به عنوان مانع عمل مي كند و ضمناً افزودن مواد نگهدارنده IR نيز چنين خاصيتي را خواهد داشت.

ب) انواع سيستم سرمايشي:

1- سيستم خنك كننده تابستانه:
1-1- سيستم خنك كننده فن و پد: متداولترين سيستم تابستانه در گلخانه ها به شمار مي رود.
(Fan and pan evaporative coding system)
2-1- سيستم خنك كننده تبخيري (مه پاش)
(system fog evaporating cooling)

2- سيستم خنك كننده زمستانه
2-1- سيستم تيوپ- پنكه fan tube ventilation)
7- ساير تجهيزات مورد نياز گلخانه
1- ژنراتور (برق اضطراري)
2- سيستم آبياري تحت فشار

3- سيستم كنترل هوشمند:
اين سيستمها امروزه در گلخانه ها و ساير مجموعه هاي كشاورزي (باغات، مزارع، محيطهاي پرورش قارچ) كاربرد وسيعي يافته اند. اين دستگاههاي بعنوان ابزاري مؤثر جهت مديريت دقيق مجموعه ها، كاهش خطاي انساني، تنظيم دقيق عوامل محيطي تأثير گذار در رشد و كاهش هزينه ها بكار مي روند.

روش كار به اين صورت است كه اطلاعات دريافتي از سنسورهاي نصب شده در محيط به پردازشگر مركزي منتقل شده و در آنجا اطلاعات رسيده يا اطلاعات موجود كه در رابطه با گياهان مختلف و محدوده تغييرات پارامترهاي مؤثر در توليد مقايسه شده و در محدوده اي كه گياه بهترين بازدهي را داشته باشد، با هدايت تجهيزات بكار رفته در مجموعه حداكثر بهره گيري از عوامل مؤثر در رشد بدست خواهد آورد.

سنسورهاي گروه گلخانه اي :
شامل رطوبت خاك و هواي محيط ، روشنايي محيط ، سطح آب مخزن ، فشار آبياري، دماي هواي محيط ، غلظت گاز CO2 محيط، سرعت باد خارج از گلخانه جهت بستن بموقع دريچه هاي تهويه و EC و PH در گلخانه هاي هيدروپونيك

مزايا استفاده از سيستم كنترل هوشمند:
كليه پارامترها بصورت پيوسته قابل سنجش و ارايه آنها روي صفحه نمايش جهت رويت كاربر مي باشد. 

دیگ بخار