پرورش جوجه بوقلمونها

براي نگهداري جوجه بوقلمون بايد عمليات زير انجام داد :
قبل از ورود جوجه ها بايد تمام وسائل نگهداري لانه را شستشو و ضد عفوني کرد و سپس وسائل را بدقت چيد ماشين مادر را گرم و يا هيتر را روشن کرد و تهويه را در وضع مناسبي قرار داد. از ريختن جوجه ها تعداد بيش از حد استاندارد در متر مربع بايد خودداري کرد . به مسئله تغذيه جوجه بوقلمون ها نيز بايد در روزهاي اول توجه فراواني نمود .
در روش پرورش در روي بستر حتما بايد از بستر مناسب استفاده کرد . در روزهاي اول بايد بستر را با پارچه و يا کاغذ پوشاند تا جوجه بوقلمون ها از مواد بستر نخورند ( البته ميتوان از جعبه هايي که براي حمل و نقل جوجه ها استفاده ميشود نيز استفاده کرد ) همينکه طرز غذا خوردن را ياد گرفتند ميتوان کاغذ هارا برداشت . در بعضي از سالن هاي پيشرفته بوقلمون از کف هاي توري يا نرده اي (wire floor) نيز استفاده ميکنند اين کفها ،بسيار بهداشتي است ولي گران تمام ميشود و جوجه بوقلمونها نيز نميتوانند براحتي روي آنها راه بروند و اغلب ممکن است دچار ناراحتي و ضعف پا و پنجه گردند .
جوجه بوقلمونها برعکس جوجه مرغها خوردن و آشاميدن را به خودي خود ياد نميگيرند . ازاينرو بايد به انها اموخت . آموختن طرز آشاميدن و خوردن يکي از اشکالات پرورش بوقلمون است . براي اينکه جوجه بوقلمون ها را به خوردن ترغيب کنند ، عده اي از جو خورد شده ، عده اي از شير و برخي از تخم مرغ پخته و خرد شده و يا غذاي سبز استفاده ميکنند . برخي از توليد کنندگان تعدادي جوجه بوقلمون مسن را بين جوجه بوقلمون هاي يکروزه رها ميکنند تا توسط انها خوردن و آشاميدن را فراگيرند ( که البته اين روش به خاطر ريسک بالاي ابتلا به بيماري در جوجه ها امروزه منسوخ شده است و فقط در شرايط روستايي گاهي از ان استفاده ميکنند ) زيرا به طور کلي بوقلمونها نسبت به مرغها ، بسيار کودن هستند به طوري که در نگهداري بوقلمون به طور طبيعي مرغ مادر بخوبي از جوجه هاي خود مراغبت نميکند و اغلب جوجه هاي خود را تلف ميکند و يا در مقابل پرندگان ديگر از جوجه هاي خود دفاع نميکند . همچنين اگر در روي تخم خوابيده باشد ممکن است چند روز بدون غذا بخوابد و اگراو را بزور جهت خوردن خوراک از روي تخم بلند کنند ممکن است پس از سير شدن فراموش کند که بايد دوباره در روي تخم ها بخوابد از اين جهت ممکن است با اندک غفلتي تخمها خراب شوند ( البته در محيط روستايي و غير صنعتي ) .
جوجه بوقلمون ها نيز بسيار کم هوش و بي استعداد است و از اين رو يکي از اشکالات اوليه پرورش بوقلمون عدم فراگرفتن طرز غذا خوردن و آشاميدن است . بايد در روزهاي اول نهايت دقت و توجه و حوصله را نمود تا جوجه ها طرز خوردن و آشاميدن را فرا بگيرند وگرنه در طي روزهاي اول شاهد تلفات بسيار بالايي خواهيم بود .
در پرورش جوجه بوقلمونها بايد دقت نمود که سالن تا مرز امکان داراي گوشه يا زاويه نباشد چون ممکن است که با جمع شدن جوجه ها در يک گوشه روي هم شاهد تلفات ناشي از خفگي در انها باشيم . پس بهتر است سالن ما حالت بيضي مانند داشته باشد .
بوقلمون ها معمولا در بين 20 ~28 هفتگي به سن بلوغ ميرسند که البته اين امر بستگي به نوع و سويه و بالاخره جنس دارد . معمولا نژادهاي سبک کمي زود تر از نژادهاي سنگين به سن بلوغ ميرسند . فصل جوجه کشي و همچنين طرز نگهداري نيز کم و بيش در تسريع يا تاخير بلوغ اثر دارد . مسئله تشخيص رسيدن به سن بلوغ بسيار مهم است زيرا وقتي که پرنده به سن بلوغ ميرسد گوشت از نظر کيفيت به حداکثر مرغوبيت خود ميرسد و بعد از آن با چربي گرفتن بدن از کيفيت ان کاسته ميشود .
اکنون سعي ميشود که بوقلمون ها را از نظر بلوغ زود رس کنند به اين معني که زودتر يه سن بلوغ برسند . به اين ترتيب تاريخ فرستادن بوقلمونها به کشتارگاه به جلو خواهد افتاد ، در ايران معمولا بوقلمون هاي ماده را در 16 هفتگي به بازار ميفرستند زيرا پس از ان ديگر رشد نميکند ولي بوقلمون نر را تا 26 هفتگي نگاه ميدارند . وزن زنده بوقلمون هاي ماده 5/7 ~8 kg و وزن نرها در حدود 12~13kg است ( که البته اين مقادير براي نژادهاي مختلف متفاوت است و اين اعداد فقط به صورت ميانگين ذکر شده اند ) . راندمان غذايي بوقلمون به طور متوسط معمولا 5 به 1 است يعني به ازا هر 5 kg غذا 1kg وزن زنده به دست مي ايد . امروزه موسسات اصلاح نژادي توانسته اند اين مقدار را با روشهاي اصلاحي بهبود بخشند . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ