آیا دستگاه های تصفیه آب خانگی، چیزی به آب اضافه می کنند

خیر. این دستگاه ها فقط فیلتر هستند. یعنی مواد معلق و گازهای محلول و موادی که در آب حل شده باشند را از آب جدا می کنند و چیزی به آب اضافه نمی کنند.
اما متأسفانه دیده شده که برخی از تولید کننده ها، بنا به دلایلی مانند بی اطلاعی و یا سودجویی، از فیلترهای نامرغوب در دستگاه های تصفیه آب استفاده می کنند که این فیلترهای غیر استاندارد به تدریج در آب حل شده و باعث آلودگی آب می شوند. لذا دقت در انتخاب فیلترهای یدکی که در زمان های تعویض از آنها استفاده می شود بسیار حائض اهمیت است.

بطور کلی مواد مضر حل شده در آب، نظیر نیترات، آرسنیک و ... از کجا و چگونه وارد آب آشامیدنی می شوند؟

آب مصرفی انسان یا از طریق آب رودخانه ها (که پشت سدها ذخیره می شوند) و یا ازطریق سفره های آب زیر زمینی (که از طریق چشمه و چاه در دسترس قرار می گیرند) تأمین می شود. در کشورهای گرم و خشک و کم باران نظیر ایران عمده آب مصرفی مردم از طریق چاه ها تأمین می شود.
با رشد روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ، سفره های آب زیرزمینی آلوده می شوند:
رشد جمعیت به معنی تولید فاضلاب انسانی بیشتر است، فاضلاب انسانی از طریق چاه های فاضلاب دفع شده و نهایتاً وارد سفره های آب زیرزمینی می شوند.
رشد جمعیت به معنی مصرف بیشتر مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی است که پس از مصرف وارد چاه های فاضلاب شده و از آنجا به سفره های آب زیرزمینی نفوذ کرده و آنها را آلوده می کنند.
رشد جمعیت به معنی مصرف بیشتر کود های شیمیایی و حیوانی در مزارع، پارک ها، زمین های فوتبال و ... است که پس از هر بارندگی و آبیاری شسته شده و به اعماق زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را آلوده می کنند.
صنعتی شدن جوامع به معنای دفع بیشتر فاضلاب های صنعتی است که باز هم به طریق مشابه باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شوند.
تمامی این موارد باعث افزایش سموم محلول در آب، نیترات و سایر مواد مضر محلول در آب می شوند که فقط از طریق روش های پیشرفته مانند اسمز معکوس قابل تصفیه هستند.
انسان با توسعه صنایع و افزایش جمیعت، خود بزرگ ترین عامل آلوده کننده آب در طبیعت است.