اسکن در تابلو ال ای دی

مبحث اسکن در تابلو روان LED تاحدودی تخصصی بوده و اطلاعات اولیه در مورد الکترونیک و دیجیتال پیش نیاز آن است.اما سعی بر آن است که حتی الامکان این موضوع به زبان عامیانه بیان شود.
برای شروع ابتدا بایستی تفاوت LED و سایر ادوات تولید کننده نور مثل لامپ های تنگستن،فلوئورسنت و نئون تشریح شود.صرف نظر از اینکه LED کم مصرف تر و سرد تر از سایر منابع ذکر شده است یک تفاوت عمده بین LED و منابع دیگر مذکور وجود دارد و آن زمان پاسخدهی است.زمان پاسخدهی عبارتست از زمان روشن و خاموش شدن پس از اعمال ولتاژ الکتریکی و قطع آن.زمان پاسخدهی در لامپ های LED که در تابلو LED ،تابلو روان LED و تلویزیون شهری مورد استفاده است در حدود نانو ثانیه است.یعنی در حدود چند نانو ثانیه پس از اعمال ولتاژ به LED نور از سطح آن ساطع میشود.در سایر لامپ های مذکور به عنوان مثال لامپ تنگستن این زمان در حد چن میلی ثانیه است.این یعنی اینکه به محض اعمال ولتاژ نمیتوان شاهد ساطع شدن نور از سطح این لامپ ها بود.برای نتیجه گیری میتوان گفت : لامپ های LED بسیار سریع اند!یعنی سریع روشن میشوند و سریع هم خاموش میشوند.

تابلو LED
نمودار زمان پاسخدهی-جریان ال ای دی مورد استفاده در تابلو LED
حال فرض کنید که یک LED(در یک تابلو روان) دائما روشن است و LED دیگری به طور منظم باسرعت بسیار بالا در حال روشن و خاموش شدن است.چه تفاوتی بین این دو در ظاهر وجود دارد؟پاسخ این است که اگر زمان سوئیچینگ یا همان زمان روسن و خاموش شدن آنقدر کم باشد که خطای دید ایجاد شود تفاوت چندانی درمیزان نور ساطع شده قابل رویت نیست.به نتایج آزمایش ما در شکل زیر دقت کنید!LED سمت چپ دائما روشن است و LED سمت راست با زمان 1 میکرو ثانیه در حال روشن و خاموش شدن است.

LED استاتیک و اسکن_تفهیم اسکن در تابلو LED ،تابلو روان LED و تلویزیون شهری

حال قدم را پیش میگذاریم و در مورد ماتریس تابلو LED ،تابلو روان و تلویزیون شهری صحبت میکنیم.در حالت کلی ماتریس LED آرایه ای چند بعدی از LED هاست.در اینجا منظور ما از ماتریس آرایه ای دو بعدی از LED هاست.به شکل زیر دقت کنید:

ماتریس تابلو LED - آرایه ال ای دی ها در تابلو LED اسکن
حال فرض کنید با اعمال ولتاز مثبت به پایه های 1 و 2 و 3 و همچنین اعمال ولتاژ منفی A و B و C ال ای دی های ماتریس فوق روشن میشوند.مثلا اعمال ولتاژ مثبت روی پایه 1 و منفی روی پایه Aباعث میشود LED سمت چپ بالا روشن شود.(LED A1).فرض کنید در لحظه یک A1روشن باشد و در لحظه دو B2 و در لحظه سه C3 .اگر فاصله سوئیچینگ بین لحظات یک و دو و سه بسیار کم باشد LED های A1 و B2 و C3 را روشن دائم خواهیم دید.
ما در اینجا اسکن یک سوم یا اسکن 1/3 داریم.به همین سادگی!(تابلو LED با اسکن 1/3)
حال برای نمایش هر اطلاعاتی روی نمایشگر LED (تابلو LED ،تابلو روان و تلویزیون شهری) ماتریسی فوق میتوانیم با سوئیچ ولتاژ در سطر و ستون بافاصله زمانی بسیار کم اسکن کنیم
تابلو LED اسکن
اسکن در ماتریس تابلو ال ای دی

نکته ها :
1.نسبتی که در اسکن تابلو LED ،تابلو روان و تلویزیون شهری LED بیان میشود بیانگر ابعاد ماتریس آن تابلو LED است که روی آن اسکن میشود.مثلا ابعاد ماتریس در تابلو LED با اسکن 1/2 برابر است با 2در2 و در اسکن 1/8 برابر است با 8در8
2.در شرایط کاملا یکسان جنس LED و ولتاژ و ...میزان شدت نور تابلو LED ،تابلو روان LED و تلویزیون شهری در حالت اسکن تقریبا به میزان نسبت اسکن از حالت استاتیک کمتر است.مثلا شدت نور تابلو LED استاتیک 8 برابر نور تابلو LED اسکن 1/8 است.