انتخاب یک دستگاه تصفیه آب مناسب جهت تامین آب شرب در منزل

همانطوری که میدانید برای تامین آب با کیفیت مطلوب تری در منزل، امروزه هر خانواده ای می تواند بخشی از تصفیه آب را بصورت دقیقتر به کمک دستگاه های خانگی به راحتی در منزل انجام دهد. دستگاه های تصفیه اب انواع مختلفی از لحاظ دقت تصفیه، هزینه راه اندازی و میزان مصرف آب دارند. برای جلوگیری از هزینه و مصرف اب اضافی ما باید یک دستگاه تصفیه متناسب با نوع مصرف خود انتخاب کنیم. برای این کار قبل از هر چیز باید بدانیم چه کیفیتی از اب مورد نیاز است.

در یک منزل مسکونی اب برای مصارف مختلفی مورد نیاز است مانند: استحمام، شستشوی لوازم و سطوح و شرب و پخت و پز. بنابراین هر کدام از این موارد با توجه به نوع مصرف حساسیت های متفاوتی دارند. اگر ما یک دستگاه تصفیه مرکزی برای کل این مصارف بخواهیم استفاده کنیم باید کیفیت اب خروجی ان را طوری در نظر بگیریم که اب را نتنها برای شستشو مناسب می کند بلکه برای حساس ترین بخش مصرف یعنی شرب هم مناسب سازد این یعنی بکارگیری دقیقترین نوع تصفیه اب. اما از کل اب مصرفی یک منزل مسکونی تقریبا 5 درصد جهت شرب و پخت و پز مورد استفاده قرار می گیرد پس نیازی نیست کل اب ورودی به ساختمان با دقیقترین دستگاه که هزینه راه اندازی و نگهداری بیشتری داشته و مصرف اب بالایی دارد تصفیه شود. بلکه ما میتوانیم این دستگاه دقیقتر را در حجم کوچکتر فقط در محلی که اب بعنوان شرب استفاده می شود یعنی آشپزخانه راه اندازی کنیم. و برای مصارف دیگر که حساسیت کمتری دارند از دستگاه های ساده و ارزانتر استفاده کنیم، این نوع دستگاه ها به دلیل نداشتن پساب مصرف اب کمتری نیز دارند. از این دستگاه ها میتوان برای پیش تصفیه ورودی ساختمان، جلوگیری از تشکیل رسوب در پکیج، لباسشویی و ظرف شویی و همچنین تصفیه اب حمام نیز استفاده نمود که هر کدام انواع مختلفی داشته و در بخش تصفیه اب برای مصارف غیر شرب بصورت کامل معرفی شده اند.
اما دستگاه های دقیقتر برای تامین اب شرب در آشپزخانه هم دارای انواع مختلف هستند:
دستگاه های زیرسینکی RO
دستگاه هایکاوردار RO
دستگاه های زیرسینکی غیر RO