انواع لیوان های یکبار مصرف کاغذی

1- نوع  ليوان کاغذي براساس ماده اوليه مصرفي: ليوان يکبار مصرف کاغذي سينگل و ليوان يکبار مصرف کاغذي دابل
2- نوع ليوان كاغذي براساس ظرفيت ليوان: 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، ... و 32 اونس،
هر اونس برابر است با 28.34 گرم، به عنوان مثال هر ليوان يک اونسي ظرفيتي برابر 28.34 ميلي ليتر داراست. ظروف بين 3 الي 18 اونس ليوان ، بين 20 الي 60 اونس کاسه نام گذاري مي گردند.
3-نوع ليوان كاغذي براساس مصارف: ليوان نوشيدني هاي داغ (ليوان قهوه ، ليوان چاي ، ليوان آب جوش ) ، ليوان نوشيدني هاي خنک ( ليوان نوشابه) و ليوان بستني و..
4- متذکر مي گردد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي سينگل براي مصارف نوشيدني هاي داغ مناسب مي باشد. استعمال براي نوشيدني هاي خنک موجب سوراخ شدن ليوان و نشط مايع از ليوان مي گردد.و ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي دابل براي مصارف نوشيدني هاي داغ و خنک مناسب مي باشد. 

منبع: صباکاپ