اهمیت کاربرد فن آوری نانو در صنعت آب

فن آوری نانو طی مدت کوتاهی که از ظهور آن می گذرد کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون یافته است. در نتیجه صنعت آب، به عنوان یکی از پایه های حیات، از این مساله جدا نمی باشد و در بخشهای گوناگون آن، شامل ساخت سدها، حفاظت خطوط لوله انتقال آب، تصفیه آب و پساب، شیرین سازی آب و غیره، فنآوری نانو کاربرد یافته است.
امروزه در جهان بسیاری از مردم به دلایل بلاهای طبیعی، جنگ و زیر ساختهای ضعیف خالص سازی آب، به آب بهداشتی دسترسی ندارند. حدود یک میلیارد نفر به منابع آبی دسترسی ندارند. روزانه 5000 کودک به علت مبتل شدن به امراض ناشی از مصرف آب غیر بهداشتی می میرند. تمام تلاش پژوهشگران این است که با کمک روشها و فن آوریهای جدید بتوانند این مشکلها را کاهش دهند. یکی از این فن آوریها، فن آوری نانو است. در مجموع کاربردهای متعددی را می توان در زمینه استفاده از فن آوری نانو متصور بود که اهم آنها در ذیل آمده است:
1- استفاده از ذرات نانو ساختار در تصفیه آلایندهها
2- رنگ زدایی از آب آشامیدنی
3- نمک زدایی از آب
4- نانو پوششها
5- نانو لوله های جاذب گازهای سمی
6- نانو بسپارهای متخلخل
7- استفاده از نانو ذرات در تصفیه پس آبها
8- صافیهای نانو
9- حذف آرسنیک موجود در آب با استفاده از فنآوری نانو
در ادامه نگاهی به کاربرد های این فن آوری در صنعت آب خواهیم داشت.
برخی کابردهای فن آوری نانو درعرصه صنعت آب
فن آوری نانو با روشهای زیر می تواند در تهیه آب تمیز کمک کند؛
1. غشاهای صاف کننده نانومتری به منظور افزایش بازیابی آب
2. روشهای سازگار با محیط زیست جهت تصفیهی آبهای زیر زمینی به وسیله اجزای معدنی و آلی
3. نانو مواد برای بهبود کارایی فرایندهای فتو کاتالیستی و شیمیایی
4. نانو حسگرهای زیستی برای تشخیص سریع آلودگی آب
در ادامه برخی موارد فوق توضیح داده می شود.