بيلبورد يك رسانه است

بيلبوردها (تابلو روان) بيش از آنكه ابزار تبليغاتي باشند، يك رسانه به حساب مي‌آيند؛ رسانه‌اي كه مي‌تواند پيام خود را به مؤثرترين شكل ممكن به مخاطب خود منتقل كند. به رسانه‌اي که بيشترين اثربخشي را براي تبليغات داشته باشد و موجب بقاء و موفقيت تبليغات شود، «رسانه اثربخش» می‌گويند. به بيان ديگر، رسانه‌اي که بتواند پيام فروش و بازاريابي را در مخاطبان دروني کند که قدرت نيازسنجي، نيازسازي، نيازمندي و نيازشناسي آنان را تحريک کرده و آنها را به عکس العمل وادارد، رسانه‌ای اثربخش است. به طور معمول بيلبوردها در زمره رسانه‌هاي اثر بخش جاي مي‌گيرند. اگر چه شركت ها، رسانه اثربخش خود را براساس استراتژي‌هاي بازاريابي و براساس تحقيقات انتخاب مي‌كنند، اما به طور مثال اين مسأله به اثبات رسيده كه براي شركت‌هاي توليدكننده خودرو، بهترين شيوه تبليغاتي بيلبورد است. در تعريف‌هاي رسانه اثربخش براساس مدل هرم مشتري، بيلبورد (تابلو روان) يك رسانه طلايي (Golden Media) براي تبليغ لوازم خانگي به حساب مي‌آيد. مشتريان رسانه طلايي سودآوري كمتري دارند ولي از محصولات و خدمات شركت رضايت دارند و به وسيله رسانه طلايي مي‌توان وفاداري آنها را زياد كرد. با ظهور فناوري‌هاي جديد، بيلبوردها اكنون به رسانه‌اي تعاملي تبديل و از حالت يك تابلوي تبليغاتي غيرمتحرك خارج شده‌اند. در پنجاه و چهارمین جشنواره تبلیغات کن، بيلبوردي از BBC برنده جايزه شد. در این بیلبورد از مخاطبین خواسته شده بود تا با ارسال پيامك به شماره‌های اعلام شده رأی دهند که آیا نیروهای آمریکایی در جنگ‌ها اشغالگر هستند یا آزادی‌بخش که رأی آنها پس ارسال پيامك روی بیلبورد ثبت می‌شد. چنين شيوه‌اي باعث مي‌شود تا مخاطبين بيلبورد از حالت انفعالي خارج شده و بالا و پايين رفتن آمار ثبت شده را بر روي بيلبورد ديجيتال مشاهده كنند.