تابلو ال ای دی - پردازش تصویر

فیلم یا انیمیشن : این مرحله شامل طراحی انیمیش یا انتخاب یک فیلم یا انیمیشن برای نمایش روی تابلو LED است.
نرم افزار تبدیل تابلو LED (ورودی : فیلم یا انیمیشن خروجی : فایل قابل فهم برای برد کنترل تابلو LED )خروجی : این نرم افزار معمولا یک نرم افزار تحت ویندوز است.پردازش تصویر اولیه در روند نمایش متن یا فیلم روی تابلو LED یا تلویزیون شهری LED در این نرم افزار انجام می شود.
فرض کنید میخواهیم عدد 6 را روی تابلو روان LED نمایش دهیم.
تابلو LED
در ماتریس تابلو LED فوق 30 پیکسل داریم.برای نمایش تنها یک سطح بر روی این تابلو LED روان (یا تلویزیون شهری LED)و برای نمایش تنها یک فریم ما به 30 بیت اطلاعات دیجیتال نیاز داریم.(هر بیت بیانگر یک حالت صفر و یک یا روشن و خاموش در یک پیکسل از تابلو LED است).
نرم افزار تابلو LED یا تلویزیون شهری LED آفلاین تصویر یک فریم از این انیمیشن را پردازش می کند و بر طبق یک استاندارد شخصی آن را بل یک آدرس دهی شخصی در یک فایل ذخیره می کند.حجم مفید این فایل تا حالا 30 بیت است.حال فرض کنید میخواهیم 20 فریم بر ثانیه نمایش تصویر در تابلو LED (تابلو روان LED یا تلویزیون شهری LED)داشته باشیم.در این حالت در هر ثانیه حجم فایل برابر است با 20*30بیت یا 600بیت.

حال دوباره فرض کنید در هر فریم میخواهیم 16سطح نورانی در هر پیکسل از تابلو روان داشته باشیم :
حجم فایل برای هر ثانیه برابر است با : 20*30*16بیت یا 9600بیت یا 1200بایت
حال فرض کنید ابعاد تابلو LED (تابلو روان یا تلویزیون شهری)برابراست با m درn :
داریم حجم فایل برای یک ثانیه : m*n*20*16
حال اگر زمان را tثانیه در نظر بگیریم حجم فایل برابراست با : *m*n*tتعداد سطوح روشنایی*تعداد فریم در ثانیه
تااینجا فایل قابل فهم برای برد کنترل تابلو ال ای دی (تابلو LED روان)آماده است.این فایل خاوی تمام اطلاعات مورد نیاز درباره زمان روشن و خاموش بودن هر پیکسل از تابلو LED و میزان سطح روشنایی آن است.

زمان آن است که این فایل را با همان استاندارد شخصی خودمان و توسط برد کنترل تابلو LED به سیگنال های الکترونیکی قابل فهم برای درایورهای LED روی برد LED بفرستیم.این هدف توسط محاسباتی که در برد کنترل انجام میشود قابل دستیابی است.
برد کنترل اطلاعات این فایل را مثلا از روی یک مموری کارت میخواند و سیگنال های الکترونیکی مورد نیاز برد LED (تابلو روان) را تولید می کند.
حال باید بتوانید حدس بزنید که چه عواملی در کیفیت فیلم یا انیمیشن پخش شده روی تابلو LED (تابلو روان LED) یا تلویزیون شهری LED تاثیرگذار است.

این عوامل عبارتند از :
تعداد سطوح روشنایی هر پیکسل : هرچه تعداد این سطوح بیشتر باشد جزئیات نمایش داده شده توسط تابلو LED یا تابلو روان LED و تلویزیون شهری LED بیشتر می شود.برای داشتن تعداد سطوح بیشتر باید هم نرم افزار تبدیل تحت ویندوز توانایی تجزیه و تحلیل بیشتری داشته باشد ( پردازش تصویر قویتر)وهم برد کنترل توانایی تحلیل آن سطوح را از فایل مذکور داشته باشد.
فریم بر ثانیه بیشتر.در واقغ سرعت بیشتر پردازش برد کنترل تابلو LED (این پارامتر روی افزایش فریم ریت تاثیر گذار است)