تصفیه کنندهای نانویی

صافیهای نانو: یکی دیگر از کاربردهای مهم فناوری نانو در محیط زیست، استفاده از صافیهای نانویی در تصفیه آب و تصفیه پساب است. صافیهای نانو می تواند تقریباً از هر منبع آبی، آب پاک به وجود آورد و تمام باکتر یهای موجود در آب را حذف کند. غشای مورد استفاده در فرایند تصفیه کنندهای نانویی معمولا مولکول های بزرگ را دفع می کند و در مقایسه با روش های دیگر قادراست با صرف انرژی کمتر آب چاه ها یا آب های سطحی را نیز به خوبی تصفیه کنند.
این فرایند قادر است انواع باکتری ها، ویروس ها، آفت کش ها، آلاینده هایی با منشا آلی و املاح کلسیم و منیزیم را از آب جدا کند. از دیگر کاربردهای تصفیه کننده های نانویی می توان به حذف مواد شیمیایی که به منظورکشتن موجودات مضر به آب اضافه شده اند، حذف فلزات سنگین، تصفیه آب های مصرفی، رنگ زدایی و حذف آلوده کنندهها و حذف نیتراتها اشاره کرد. نظر به این که در فرایند تصفیه کنندهای نانویی از هیچ ماده شیمیایی برای سختی گیری آب استفاده نمی شود، بنابراین اثرات منفی زیست محیطی آن به مراتب کمتر از روش های شیمیایی معمول است روش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است.
در تصفیه کننده های نانویی جدا سازی براساس اندازه مولکول صورت می گیرد و فرآیندی فشاری است.در ضمن امکان استفادهی آسان از روشهای تصفیه را برای عموم فراهم میکند و بدون عمل شیمیایی تصفیه را انجام می دهد.
استفاده از نانو لوله های کربنی
نانولوله های کربنی لوله هایی در اندازه نانو از جنس کربن می توانند به طور یکنواخت ردیف شوند تا غشاهای دارای منافذ با مقیاس نانو تشکیل دهند. این غشاها م ی توانند آلایند هها را حذف نمایند. منافذ با مقیاس نانویی این صافیها نسبت به فنآوریهای تصفیه دیگر، انتخابی تر عمل می کنند. نانولوله های کربنی، مساحت سطح بالا، نفوذپذیری بالا و پایداری مکانیکی و گرمایی خوبی دار ند.نانو لوله های کربنی یکی از سفت ترین مواد به شمار می آیند و در عین استحکام بالا بسیار انعطاف پذیر
هستند. مقاومت یک نانو لوله نسبت به وزنش 500 برابر آلومینیوم است. نانو لوله ها مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی داشته و از پایداری گرمایی بالایی برخوردارند. نانو لول ههای کربنی از لحاظ کاتالیزگری فعال می باشند
نانو لوله ها خاصیت مویینگی بالایی دارند و می توانند گازها و مایعات را در خود جای دهند .
غشاهای نانولوله های کربنی می توانند به وسیله پوشاندن یک کاغذ سیلیکونی یا ذرات نانوی کاتالیزور فلزی ساخته شوند که سبب ایجاد نانو لوله های کربنی می شود که بصورت عمودی ردیف شده و بصورت فشرده بسته بندی می شوند . سپس، فضاهای بین نانوتیوبهای کربنی می توانند با مواد سرامیکی پر شوند تا پایداری غشا را افزایش دهند.