جوجه كشي بوقلمون

جوجه بوقلمون را مي توان مانند جوجه مرغ به وسيله جوجه كشي طبيعي يا جوجه كشي مصنوعي تهيه كرد در پرورش صنعتي بوقلمون معمولااز جوجه كشي مصنوعي استفاده ميشود
 تخم ها بايد داراي اندازه مناسب براي جوجه كشي باشد .
 حرارت نا مناسب ،نگهداري طولاني وبالاخره دستكاري وتكان شديد تخم باعث نابودي جنين داخل تخم ميشود .
 مدت جوجه دراوري در بوقلمون 28 روز است . معمولا جوجه بوقلمون ها از روز 27 شروع به نوك زدن و درآمدن از تخم ميكنند .
 تشكيلات جوجه كشي بايد از سطح بهداشتي بالايي برخوردار باشد .
 ضدعفوني دستگاه وتخم ها بايد قبل و بعد از هربار جوجه كشي انجام شود
 حرارت لازم براي جوجه كشي 37-38 درجه سانتيگراد ميباشد
 رطوبت نسبي بايد در حدود 60درصد در 24 روز اول و 70 درصد در 4 روز آخر باشد .
 عمل چرخاندن و تهويه نيز بايد بصورت مطلوب انجام شود .
نكات مهم در جوجه ريزي
 بستر با ضخامت 8 سانتي متر از تراشه و چوبهاي تميز اشباع ، خشك و عاري از آلودگي هاي خارجي و گرد و خاك .
 مادر مصنوعي با 38 درجه سانتي گراد و حرارت سالن 22 تا 26 درجه سانتي گراد و گارد محافظ بقطر 4 متر جهت 250 قطعه جوجه بوقلمون يكروزه بمدت يك هفته تعداد 4 عدد آبخوري داخل گارد .
 يك ساعت استراحت در صورت انتقال از يك سايت طولاني و سپس جوجه ريزي و دادن آب و دادن خوراك يك ساعت بعد از جوجه ريزي .
 دادن خوراك يك ساعت بعد از جوجه ريزي
 توجه خاص به درجه ها و معرفي منابع حرارتي ، آب و خوراك ،جلوگيري از ورود موش و ساير پرندگان وحشي
 ساختمان اداري و مسكوني داخل مزرعه احداث شود ،ايجاد حوضچه ضد عفوني به ابعاد و عمق مناسب در مدخل درب ورودي سالن ها استفاده از چكمه و لباس مناسب
 فضاي مورد نياز جوجه يك روزه تا 8 هفته ،8قطعه در هر متر مربع و از 8 هفته تا پايان دوره پرورشي ، حد اكثر تا4 قطعه در هر مترمربع.