ديگ بخار (بويلر) استاندارد

در صنايع مختلف جهت گرمايش استفاده از روش انتقال حرارت غير مستقيم از طريق برخي از سيالات بسيار رايج مي باشد.
ديگ بخار (steam boiler or steam pot) به عنوان يكي از مهم ترين تجهيزات و ماشين آلات گرمايشي بوده كه در صنايع غذايي، نساجي،نفت، پتروشيمي، شيميايي، يونوليت، بتن سازي، توليد قارچ و .... ، مورد استفاده قرار مي گيرد.
از ديدگاه طراحي بويلرهاي بخار اصولاً اين محصول در دو نوع لوله آبي (WaterTube) و لوله آتشي (Fire Tube) ، طراحي مي گردد.
مهم ترين مزيت بويلر هاي بخار ارائه شده، استاندارد بودن آن ها مي باشد که از جهت ايمني و کيفيت مواد مصرفي به هيچ وجه با محصولات غير استاندارد قابل مقايسه نمي باشند.
و هم چنين نکته مهم ديگر اينکه در اين شرکت کار نظارت، بازرسي و كنترل كيفي بويلر توسط بزرگترين شركت بازرسي فني ديگ بخار در ايران يعني شركت ISQI انجام مي شود.
ظرفيت توليد ديگ هاي بخار از ميزان 50 کيلو گرم درساعت الي 200 کيلو گرم درساعت به صورت طرح عمودي و هم چنين از 100 کيلو گرم درساعت الي 15000 کيلو گرم درساعت، در طرح افقي قابل ارائه مي باشند.