ديگ و بویلر فولادي آبگرم (آب گرم) چیست؟

دیگ یا بویلر دستگاهی می باشد برای انتقال حرارت به سیال آب (در اکثر موارد) و لذا دیگ و بویلر آبگرم (آب گرم) نیز همانطور که مشخص است دستگاهی است برای تبادل حرارت بین آتش و آب .
در صنعت تاسیسات گرمایش حرارت مرکزی استفاده از انتقال حرارت بوسیله آب مرسوم می باشد لذا برای اینکه حرارت به آب داخل سیستم منتقل شود باید دستگاهی ساخته شود که این فرآیند در آن انجام شود.

بویلر و دیگ آبگرم (آب گرم) در قدیم از نوع چدنی پره دار ساخته می شد و به دیگ شوفاژ چدنی معروف بودند ولیکن با پیشرفت تولید بویلر و دیگ فولادی و از طرفی نیز برتری های نوع فولادی به نوع چدنی ، امروزه بیشتر شاهد تولید و استفاده بیشتر از نوع دیگ فولادی می باشیم
این دیگ های فولادی مطابق طرح های رایج بین المللی از نوع آتش برگشتی و فایر تیوب و طرح سه پاس می باشند:
*-فایر تیوب یا لوله آتشی به این دلیل گفته می شود که در این نوع بویلر دود و حرارت در داخل لوله ها هدایت می یابد و آب محیط به این لوله ها می باشد.
*-در طرح دیگ های آتش برگشتی نیز به این دلیل به آنها گفته می شود چون آتش پس از برخورد به انتهای کوره به سمت جلو بر می گردد و از طریق لوله ها به سمت خروجی هدایت می گردد.
*-طرح سه پاس نیز مانند بویلر و دیگ بخار در این دیگ ها به دلیل اینکه مسیر انتقال حرارت در سه پاس در نظر گرفته می شود به آنها اطلاق می گردد.