راونیا گیاهی مناسب برای مکان های اداریراونیا (Ravenea) گیاهی گل دار از خانواده نخل ها و بومی ماداگاسکار است. برگ های این گیاه متقارن و شبیه پَر است و برای نگهداری در محیط های آپارتمانی و اداری مناسب است.

اگر شرایط مناسب باشد، برگ های این گیاه فضای زیادی از آپارتمان را با چشم اندازی زیبا پر می کند. مکان نگهداری راونیا باید روشنایی زیادی داشته باشد. البته این نخل را در برابر اشعه مستقیم خورشید قرار ندهید.

خاک مناسب برای این گیاه خاکی با بافت سبک و قابلیت حفظ رطوبت زیاد است. بنابراین گلدان را با مخلوطی از خاک باغچه، خاکبرگ کاملاً پوسیده، خزه و کمی ماسه پر کنید. همچنین هر دو ماه یک بار از کودمایع کامل برای براق و سرسبز ماندن برگ ها استفاده کنید.نخل راونیا به محیطی مرطوب نیاز دارد بنابراین باید در فصول گرم سال با استفاده از افشانه روی برگ های گیاه آب پاشی کنید.