ریسه با لیوان کاغذی

وسایل تزیینی بسیاری وجود دارد که می توانید برای جشن ها و مراسم خود استفاده کنید اما اگر بتوانید ریسه ساده ای با لیوان کاغذی درست کنید لذت بیشتری خواهد داشت. پس با ما برای ساخت این ریسه همراه شوید.

وسایل موررد نیاز:
20 عدد لیوان کاغذی
سیخ چوبی
ریسمان یا نخ
چسب نواری

مراحل ساخت:
وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
مرکز دایره انتهای لیوان را پیدا کنید و با سیخ چوبی آن را سوراخ کنید.
نخ را از سوراخ های لیوان ها عبور دهید.
نکته:  لیوان ها را روبروی هم از نخ عبور دهید.
لبه هر دو لیوان را با چسب به هم بچسبانید و با کاغذ رنگی و یا هر وسیله تزئینی لبه لیوان ها را بپوشانید.
این کار را برای تمام لیوان ها انجام دهید.
ریسه لیوان کاغذی شما آماده است، از این ریسه ها می توانید برای تزیین جشن های خود استفاده کنید.