ساعت زمانی حیوانات

 آیا گلها در صبحگاه همگی در یک زمان باز می شوند ؟

سوال قابل تاملی ست و ما پاسخ بسیار جالبی برای آن داریم :

گلها به حشرات احتیاج زیادی دارند همانقدر که حشرات به آنها . گلها از این جهت به حشرات وابسته اند چون واسطه های خوبی برای پراکندن گرده هایشان می باشند ولی حشرات برای پرواز و دریافت شهد زمانهای متفاوتی را انتخاب می کنند . با این شرایط گلها چگونه خود را تطبیق داده اند ؟ پاسخ این است : آنها زمان باز شدن خود را با زمان پرواز حشره مخصوص خود تغییر داده اند . مثلا سوسک میمونی تا دمای بدنش به 27 درجه سانتی گراد نرسد نمی تواند پرواز کند پس گلهایی که او از آنها شهد می گیرد در اوج گرمای روز باز می شوند یعنی زمانی که قادر به پرواز می شود . یا بیدها شبها پرواز می کنند پس گل مخصوص به آنها همان زمان باز می شود .

موجود دیگری که در مورد ساعت زمانیش می خواهیم صحبت کنیم گوزن شمالی است : موضوع جالبی در مورد این حیوان وجود دارد که البته ما فکر می کنیم می توانیم این موضوع را به خیلی از حیوانات دیگر نیز تعمیم دهیم :

گوزن های شمالی همگی در یک زمان میل جنسی پیدا می کنند . در یک زمان مشخص نرها به واسطه ترشح هورمونهای مربوطه آماده جفت گیری می شوند و درست در همین زمان ترشح هورمون در بدن ماده ها نیز آغاز می شود و در نتیجه هر دو طرف اماده می شوند . جفت گیری و تشکیل بچه همزمان بین تمام گوزنها صورت می گیرد ! دلیل این همزمانی چه می تواند باشد ؟

تمام بچه ها با یک یا دو روز تفاوت از یکدیگر به دنیا خواهند آمد و این درست در زمانی است که علف ها در بهترین وضعیت خود هستند و غذای بسیار کافی برای مادران وجود دارد و این باعث می شود مادر بهترین علف را بخورد و بهترین شیر را به بچه خود دهد .

( ای رسول ما به امت بگو ) در آسمانها و زمین به چشم عقل و دیده بصیرت بنگرید تا بسیار آیات یکتایی و ادله قدرت خدا را مشاهده کنید . سوره یونس ایه 101