سرمایه گذاری در تولید ظرفهای كاغذی

پیش از گام نهادن در این تجارت باید اطلاعات زیر را فراگیرید:
مواد اولیه:
۱- مواد اولیه: کاغذ روکش دار پلی اتیلنی سینگل یا دابل

۲- کاغذ روکش دار سینگل: تنها یک طرف از کاغذ خام توسط فیلم پلی اتیلن روکش می گردد(ظاهر: تنها بخش داخلی لیوان حالت صیقلی و درخشان دارد)

۳- کاغذ روکش دار دابل: هر دو طرف کاغذ خام توسط فیلم پلی اتیلن روکش می گردد(ظاهر: هر دو طرف از کاغذ حالت صیقلی دارد)

۴- وزن کاغذ: واحد گرماژ(وزن کاغذ براساس گرم در هر متر مربع)کاغذ با گرماژ ۲۰۰ به معنای هر متر مربع از این کاغذ ۲۰۰ گرم وزن دارد

۵ - وزن روکش پلی اتیلن: هر متر مربع از روکش پلی اتیلن وزنی بین ۱۲ الی ۲۴ گرم داراست.

۶- وزن کاغذ روکش دار پلی اتیلنی: وزن کاغذ روکش دار سینگل(وزن کاغذ خام + وزن روکش پلی اتیلنی) وزن کاغذ روکش دار دابل (وزن روکش پلی اتیلنی داخلی + وزن کاغذ خام + وزن روکش پلی اتیلنی خارجی)

نوع لیوان های یکبار مصرف کاغذی:

۱- نوع  لیوان کاغذی براساس ماده اولیه مصرفی: لیوان یکبار مصرف کاغذی سینگل و لیوان یکبار مصرف کاغذی دابل

۲- نوع لیوان كاغذی براساس ظرفیت لیوان: ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ... و ۳۲ اونس،

هر اونس برابر است با ۲۸.۳۴ گرم، به عنوان مثال هر لیوان یک اونسی ظرفیتی برابر ۲۸.۳۴ میلی لیتر داراست. ظروف بین ۳ الی ۱۸ اونس لیوان ، بین ۲۰ الی ۶۰ اونس کاسه نام گذاری می گردند.

۳-نوع لیوان كاغذی براساس مصارف: لیوان نوشیدنی های داغ (لیوان قهوه ، لیوان چای ، لیوان آب جوش ) ، لیوان نوشیدنی های خنک ( لیوان نوشابه) و لیوان بستنی و..

۴- متذکر می گردد لیوان های یکبار مصرف کاغذی سینگل برای مصارف نوشیدنی های داغ مناسب می باشد. استعمال برای نوشیدنی های خنک موجب سوراخ شدن لیوان و نشط مایع از لیوان می گردد.و لیوان های یکبار مصرف کاغذی دابل برای مصارف نوشیدنی های داغ و خنک مناسب می باشد.