سلولهای خون به بوی خوش جذب می شوند!

بینی ما ساخته شده است که بوها را تشخیص دهد ولی تنها عضو بدن با قابلیت حس بویایی نیست . محققان آلمانی دریافته اند که قلب ، شش ها و سلولهای خونی نیز در مقایسه با دیگر عضوهای بدن گیرنده های بویایی دارند . زمانی که شما با یک تکه پیتزا راه می روید بوهای شیمیایی در هوا شناور می شوند و روی گیرنده های بویایی در بینی شما می نشینند . این گیرنده ها یک سری از عکس العمل ها را در مغز شما تحریک می کنند و نتیجه اش این می شود که شما ترکیب خاصی از بوهایی مثل سس گوجه و پنیر پیتزا را تشخیص می دهید . بر اساس این پیامهای عصبی مغز شما تصمیم می گیرند که آیا این بوها خوشمزه هستند یا نه و بعد بر همان اساس غذای خود را انتخاب می کند .

اما در سالهای اخیر دانشمندان پی برده اند که بینی تنها ارگان برای بو کشیدن نیست . برای مثال اسپرم انسان توسط سلولهای بویایی نشانه ها ی شیمیایی را ترجمه می کند که به آنها اجازه می دهد تا راه خود را بسوی تخمک پیدا کنند .

اکنون دانشمندان آلمانی می گویند که سلولهای خون ما و قلب و شش ها همین حس بویایی را دارند و این کشف در جلسه سالیانه جامعه شیمیایی آمریکا مطرح شد .

دانشمندان دانشگاه تخصصی مونیخ آزمایشی را برای تست پاسخ سلولهای گیرنده به بوهای شیمیایی بجز بینی انجام دادند. آنها سلولهای خون اولیه را در یک طرف مخزن سرپوشیده ای قرار دادند و ماده های شیمیایی خوشبو را در طرف دیگر . این مواد شیمیایی که به آنها آمین های بیوژنی( biogenic amines ) می گویند در همه نوع غذا و نوشیدنی پیدا می شوند و پیک های شیمیایی مناسبی هستند . بدون دخالت بینی سلولهای خونی به طرف مواد شیمیایی کشیده شدند مواد شیمیایی که بطور کلی درهمه غذاهای خوشمزه هستند مثل شکلات .

در این مورد دانشمندان مطمئن نیستند که گیرنده های بویایی در این سلولها چه هدفی را دنبال می کنند و به چه کار می ایند اما از انجایی که تقریبا یک غذای معمولی شامل ترکیبات بویایی هست که توسط بینی قابل تشخیص نمی باشد محققان می گویند که چیزی فراتر از آنچه که این مواد شیمیایی در حفره های بینی انجام می دهند در حال رخ دادن است . شاید سلولهای خونی شما می توانند پیتزا را در بدن شما " بو بکشند " یا قلب شما بوی لقمه ای را بعد از اینکه هضمش کردید تشخیص بدهد .

فهم نقش های این سلولها به مطالعات ثانویه ای نیازمند است که در زمینه sensomics می باشد.این علم به این نکته می پردازد که چگونه دهان و بینی غذا را احساس می کنند و در این مورد شاید به آزمایش چشایی هم نیاز شود که در این مورد خوشحال می شویم که داوطلب شوید .