شکست آلودگی پلاستیکی، شعار امسال روز جهانی محیط زیست

 زيست آنلاين: هر سال، روز ?? خرداد (? ژوئن) به عنوان روز جهاني محيط زيست در کشورهاي مختلف و با تمرکز بر يک معضل مهم زيست محيطي و تلاش براي حل آن، گرامي داشته مي شود.

 
به گزارش زيست آنلاين، روز جهاني محيط زيست، براي سازمان ملل متحد، مهمترين روز جهت آگاهي بخشي عمومي و انجام اقدامات جهت حفظ محيط زيست است. از سال ???? که اين برنامه آغاز شده است، تاکنون به رشد خود ادامه داده و امروزه اين روز در بيش از يکصد کشور جهان به صورت گسترده جشن گرفته مي شود.
در واقع "روز محيط زيست"، "روز مردم" براي انجام کار و فعاليتي جهت حفظ کره زمين است. اين کار مي تواند به صورت محلي، ملي يا جهاني انجام شود و يا مي تواند يک اقدام انفرادي يا جمعي باشد. هر کس مي تواند آزادانه انتخاب کند که براي اين مراقبت از زمين چه کاري انجام دهد.
در روز محيط زيست در هر سال، يک موضوع که براي محيط زيست ما خطرناک مي باشد به عنوان موضوع اصلي و شعار آن سال جهت تمرکز برنامه ها، اقدامات و توجه ويژه به آن مسئله انتخاب مي شود. موضوع روز جهاني محيط زيست سال ???? شکست آلودگي پلاستيکي انتخاب شده است.
همچنين همه ساله يک کشور ميزباني جشن مراسم رسمي روز جهاني محيط زيست را بر عهده مي گيرد. اين ميزباني به کشور ميزبان کمک مي کند که با توجه بيشتري با چالش هاي زيست محيطي که با آن روبرو است مواجه شود. امسال هند ميزبان اين مراسم است.
با توجه به موضوع انتخاب شده براي اين روز، کشورهاي مختلف تلاش مي کنند با ايده هاي خود به حل مشکلات زيست محيطي کمک کرده و با مشارکت دادن مردم سعي در تحقق شعار سالانه روز محيط زيست کنند. به عنوان مثال هند اعلام کرده است که تعداد يکصد عدد از مکان هاي تاريخي خود از جمله تاج محل را از آلودگي هاي مختلف تميزخواهد کرد. همچنين ايده هاي برتر براي شکست آلودگي پلاستيکي در روز محيط زيست، در نمايشگاهي در شهر دهلي نو در هند به نمايش در خواهند آمد.