قرار گرفتن ظروف پلاستيكي در داخل مايكروويو و سمي شدن غذا

بررسي ها نشان مي دهد، مواد پلاستيكي كه در ساخت ظروف آشپزخانه به كار مي رود، در صورت قرارگيري در مايكروويو به داخل غذا نفوذ كرده و باعث به وجود آمدن موادسمي در غذا مي شود.

دكتر احمد ديانتي، متخصص تغذيه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: مايكروويوهاي استاندارد طوري طراحي شده اند كه حرارت حاصل از انرژي ريز موج ها فقط در صورتي ايجاد مي شود كه در آن بسته و دكمه آن روي روشن قرار گرفته باشد و به محض خاموش شدن دستگاه ديگر هيچ انرژي مايكروويوي در غذا وجود ندارد و امواج منتقل نمي شود. لیوان کاغذی

وي افزود: بي توجهي به استاندارد بودن دستگاه و در طول مصرف به خراب يا كثيف بودن آن باعث از بين نرفتن ميكرو ارگانيسم ها در غذا شده و توليد بيماري مي كند حتي ممكن است مواد غذايي يا مايعاتي كه به طور يكنواخت حرارت نمي بينند در داخل دستگاه منفجر و باعث ايجاد سوختگي شديد شوند.
منبع: صباکاپ