لیوان کاغذی چیست و چگونه ساخته میشود

کاغذی که برای تولید لیوان کاغذی از آن استفاده میکنیم از نوع ویژه میباشد که در بسته بندی مواد غذایی از آن استفاده میشود لیوان کاغذی برای اینکه با مواد غذایی در تماس است باید حتما استریل شده باشد تا باعث آلودگی مواد غذایی داخل آن نشود لیوان های کاغذی از چند لایه مقاوم تشکیل شده اند که در برابر گرما مقاوم باشند همچنین به دلیل اینکه در لیوان کاغذی از ماده ای به نام پلی اتیلن استفاده کرده اند به محیط زیست ضرر نمیرساند و در محیط زیست زودتر بازیافت میشود و یکی دیگر از مزایا آن این است که کمترین اثر شیمیایی را روی مواد غذایی میگذارد همچنین باعث میشود که رطوبت نوشیدنی ها به قسمت بیرونی لیوان انتقال پیدا نکند این راهم بدانید که مقدار ماده ای که در یک لیوان کاغذی بکار میرود به اندازه مقدار وزنی است که قرار است در آن مایعات قرار بگیرد

مراحل تایید لیوان کاغذی

از طریق دستگاه روکش دار کننده ، کاغذ روکش میشود اگر به صورت یک طرفه این کار انجام شود و روکش شود سینگل نام دارد و اگر این کار به صورت دوطرفه انجام شود دابل ام دارد

بعد از اینکه این مرحاله انجام شد ، کاغذ در ابعادی که مشتری سفارش داده است برش داده میشود

بعد از انجام این مرحله طرح هایی که مشتری سفارش داده توسط دستگاه چاپ بر روی لیوان چاپ میشود

با استفاده از دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی به صورت اتوماتیک ظروف مورد نظر تولید میشود یک نیرو برای هرکدام از این دستگاه ها کافی است که وظیفه آن ها این است که کاغذ های استروک شده را در قسمت ورودی دستگاه قرار دهد و رو کف ظروف در محلی که تعیین شده است قرار بگیرد و در آخر ظروف تولید شده از دستگاه را جمع آوری کند

در مرحله آخر که تولید لیوان کاغذی انجام شده است و فقط باید آن را بسته بندی کرد