مرجان چیست

مرجان چيست ؟

 

 مرجان ها  از جانورا ن آبزی است که در شاخه کينداريا و رده آنتوزوآ طبقه بندي مي‌شود.

 

مرجان‌ها دو دسته اند:

 

 مرجان‌هاي نرم

 مرجان‌هاي سخت

 

 مرجان‌ها از اجزايي به نام پليــــپس تشکيل شده‌اند . پليــــــپس‌ها در درون خود مايعي ژله مانند دارند . دهان مرجان‌ها از اجزايي به نام تنـــــتيکلز تشکيل شده است که به وسيله آن پلـــــنکتون‌ها را به دام مي‌اندازد . مرجان‌ها به دو طريق تقسيم سلولي و حرکت لاروها توليد مثل مي‌کنند . مرجان‌ها سيستم دفاعي و تهاجمي هم دارند . مرجان‌ها زندگي هميارگونه‌اي دارند . مرجان‌ها تا جايي که مواد غذايي دارند رشد مي‌کنند سپس رشد آنان متوقف گرديده و اجازه رشد به گونه‌هاي ديگري مي‌دهند که فرصت‌هاي غذايي مناسب‌تري دارند .

 

مرجانها ، سازندگان اصلي تشکيلات يا جزيره‌هاي کوچک دريايي و توده‌هاي سختي بوجود مي‌آورند که قادر به مقاومت در برابر امواج کوبنده درياها هستند. بسياري از جانوران در ميان مرجانها به سر مي‌برند . توليد مثل اين پوليپها به صورت کلنيهاي متراکم ، مرجانهاي آهکي و تشکيلات مرجاني توليد مي‌کنند. اين جانوران به آبهاي تا 20 درجه سانتيگراد يا گرمتر احتياج دارند و از سطح تا اعماق 37 متر ، ميان 28 درجه شمالي و 28 درجه جنوبي به سر مي‌برند. در اطراف فلوريدا و هند غربي و درياي مرجان هاوايي و فليپين تا استراليا و آفريقاي شرقي فراوان هستند.

 حقايقي درباره مرجانها:

 

 مرجان‌ها فقط 1% از بستر درياها را پوشش مي‌دهند .

 مرجان‌ها 25% از تمام حيات دريا را در خود حفظ مي‌كنند .

 بسياري ازانواع ماهي‌ها در مرجان‌ها زند گي مي‌کنند .

 هر کدام از مرجان‌ها يک اکوسيستم کامل هستند .

 در اقيانوس اطلس %15 مرجان‌ها تجمع دارند که مجموعه‌اي از 70 گونه مرجان مي‌باشند . اين مرجان‌ها محل زندگي 500 نوع ماهي هستند .

 اقيانوس هند و آرام شامل % 85 از ريف‌هاي جهان با 700 نوع مرجان و 4000 گونه ماهي مي‌باشند .

بيش از 80000 گونه حياتي در مرجان‌ها زندگي مي‌کنند .

 مرجان‌ها 6/1 سواحل درياها و خشکي‌ها را محافظت مي‌كنند ،مثلا : جزيره هاي کم‌ارتفاع را در برابرخشم امواج و فرسايش درياها محافظت مي‌نمايند .

 هر يک متر مربع مرجان از نظر اقتصادي برابر 47000 دلار مي‌ارزد .

 بزرگترين صنعت توريست جهان با جذابيت‌هاي طبيعي که 10% از کل صنعت توريست را پوشش مي‌دهند .

 از مرجان‌ها جهت توليد داروهاي ضد سرطان و جهت پيوند استخوان استفاده مي‌گردد .

مرجان‌ها به غير از غذا يک مکان براي زندگي موجودات دريايي هستند .

 اين موجودات از قديمي‌ترين اکوسيستم زمين هستند و جوان‌ترين مرجان‌ها 18000 سال عمر دارند .

مرجان‌ها گونه‌اي از جاندارانند که نه گياهند و نه جانور بلکه ماينرال نام دارند که از موادي به نام زوکسانتيلا تشکيل يافته‌اند .

عوامل از بين برنده مرجان ها:

 

 به طور كلي مرجانها به نوسانات شرايط محيطي و به‌خصوص شوري، شفافيت آب، اكسيژن محلول و درجه‌ي حرارت بسيار حساس بوده و لذا دامنه‌ي تحمل كمي نسبت به شرايط محيطي دارند و به همين دليل افزايش آلودگي‌هاي مختلف در محيط‌هاي دريايي، اين اكوسيستم را سريعا دچار نابودي مي‌كند .