مزیت تبلیغ با ظروف کاغذی

امروزه لزوم تبليغ براي صاحبان حرف و مشاغل امري بديهي است. از فروشگاه کوچکي که مشتريان محدود محلي دارد تا شرکت چند مليتي که مشترياني در سراسر جهان دارد همگي براي شناساندن هرچه بهتر خود به مشتريانشان نياز به تبليغ درست دارند.
اما سوال اينجاست چه ابزار تبليغي ؟ تيزرهاي تلويزيوني ، نواهاي راديويي، بيلبوردهاي شهري، تبليغات در رسانه هاي مکتوب و جديدا نيز تبليغات در رسانه هاي مجازي و يا خريد هداياي تبليغاتي ؟
اين روش ها همگي داراي مزايا و البته معايبي هستند که نمي توان از آنها چشم پوشي کرد؛
اولا ؛ مهمترين هدف از تبليغ - همانطورکه پيشتر نيز اشاره شد- شناساندن کالا يا خدمات ، اقناع مشتري و ايجاد و جذب مشتري جديد است که متاسفانه با هرکدام از اين روش هاي سنتي به بخشي از مخاطب مي توان دست يافت و البته ميزان اثر گذاري بر آنان نيز نسبي خواهد بود.
ثانيا" ؛ در تمامي روش هاي ياد شده امروزه هزينه هاي چند ده ميليوني و بيشتر ، امري بديهي و گريز ناپذير است که طبعا" هر شخص يا شرکتي توان پرداخت آنرا ندارد. اما در چاپ برند خود بر ظروف کاغذي شما با هزينه اي بسيار کم به هدف خود مي رسيد. بنابراين همواره به شما پيشنهاد مي کند؛ (( بيشتر از آنچه هزينه مي کنيد ، بدرخشيد )).
ثالثا" ؛ استفاده از تمامي اين روش ها موقتي بوده و شما مجازيد براي دوره زماني و مکاني محدودي از روش مورد نظر استفاده کنيد. اما تبليغ باظروف کاغذياين امکان را به شما ميدهد که ؛
1- کالا و يا خدمات خود را به دقت . با جزئيات بر روي ظروف چاپ کنيد و درواقع اطلاعات کليدي و مهم مورد نظر خود را به مخاطب منتقل کنيد.
2- ديدن يک بيلبورد شهري يا تيزر تلويزيوني و يا ... براي لحظه اي گذراست و مخاطب حتي اگر بخواهد ، ممکن است امکان بازگشت و مطالعه دقيق موضوع تبليغي را نداشته باشد، ولي هنگامي که اطلاعات شما مثلا بر روي ليوان کاغذي چاپ و به مخاطب عرضه مي شود، او فرصت نامحدود دارد که اطلاعات درج شده بر روي ليوان را مطالعه نموده و برروي آن دقت نمايد.
از اين روست که از نظر چاپ بر روي ظروف کاغذي مي تواند اثرگذاري به مراتب بيشتري از يک مانيتور يا استند شهري و يا تيزر تلويزيوني داشته باشد. پس ؛ از اين جهت است که شعار (( هر ليوان يک بيلبورد )) معناي خود را مي يابد. 

منبع: صباکاپ