مشخصات دستگاه لیوان کاغذی

مشخصات دستگاه لیوان کاغذی

کلیه دستگاه های ارائه شده در بازار کشور تقریبا از نظر عملکرد مشابه به یکدیگر می باشند،

    قابلیت تنظیم سرعت تولید دستگاه
    کنترل هوشمند و اتوماتیک دستگاه
    چسباندن لبه های بدنه لیوان با استفاده از سیستم حرارتی
    تعویض آیان قالبها در دستگاه به منظور تولید لیوان با ظرفیت های متفاوت
    فول اتوماتیک
    کاربرد آساب برای اپراتور
    سرمایه گذاری اندک در مقابل سود بالا
    هزینه نگهداری بسیار اندک دستگاه
    بدون نیاز به دستگاه کمپرسور هوا