مشخصات و مزاياي ظروف يكبار مصرف كاغذي

 

برخی از مشخصات بارز ظروف یکبار مصرف کاغذی بخصوص لیوان کاغذی عبارتند از:
• تهیه شده از خمیر خام کاغذ
• سازگار با محیط زیست (تجزیه پذیری در خاک حداکثر پس از 3 ماه)
• عاری از هر گونه اثرات مضر مواد پلیمری و نفتی پس از تماس با مواد غذایی گرم
• بدون هیچ گونه آثار تخریبی بر محیط زیست پس از تجزیه در خاک
• تهیه شده از منابع مواد اولیه تجدیدپذیر

این مشخصات باعث میشود استفاده از صنایع سلولزی و بکارگیری ظروف یکبار مصرف کاغذی دارای مزایای زیر باشد:
• کاهش آلایندگی در محیط زیست
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش نشر گازهای گلخانهای
• عدم وابستگی به منابع نفتی و پلیمری

محصولات آذین گستر البرز در صنایع مختلفی کاربرد دارند که بعضی از آنها عبارتند از:
• بسته بندی مواد غذایی با قابلیت تماس با مواد غذایی گرم بالای 40 درجۀ سانتیگراد بدون اثرات مضر پلیمرهای نفتی و همچنین امکان استفاده در مایکرو ویو
• بسته بندی در صنایع کشاورزی و بازگشت پذیری این محصولات به طبیعت
• بسته بندی لوازم خانگی و قطعات الکترونیک جهت حفاظت از محیط زیست و حذف محصولات پلیمری اعم از پلاستوفوم و نایلونهای بسته بندی
• ظروف و تجهیزات بیمارستانی و پزشکی با مقاومت بالا در برابر جذب آب در گسترۀ وسیعی از تجهیزات صنایع پزشکی