نحوه گرفتن پرنده

نحوه گرفتن پرنده ای که از قفس فرار کرده است ، بهترین روش گرفتن پرنده فراری ان است که ابتدا پرده های اتاق را بکشید و بدین ترتیب اتاق را کاملا تاریک نمائید ، سپس به آرامی به طرف نقطه ای که پرنده در تاریکی در آن محل استراحت می کند نزدیک شوید و پرنده فراری را می توان به آسانی با دست خالی گرفت اما برای گرفتن طوطیهای ، که از بر گشتن به قفس خوداری می کنند باید از دستکش استفاده کرد تعقیب و دنبال کردن پرنده در اتاق ، جزء انکه سبب اضطراب و ناراحتی پرنده شود نتیجه دیگری به همراه ندارد حتی اگر علی رغم تلاش فراوان موفق به گرفتن پرنده نشدید زمانی که دیدید پرنده به سختی نفس می کشد حیوان را برای مدتی به حال خود رها کنید در غیر از اینصورت استرس وارد امده برپرنده و بخصوص در اب وهوای گرم موجب مرگ پرنده میگردد ، اگر با پرندگان شبیه طوطی سرو کار دارید از دستکش استفاده کنید چرا که این قبیل پرندگان می توانند با منقار قوی خود دست شما را بشدت گاز بگیر ند برای گرفتن پرنده از دستکش ساده و بدون عاج استفاده کنید تا اینکه وقتی برای گرفتن پرنده تلاش می کنید پنجه و پای ان در دستکش گیر نکند استفاده از دستکشهای پارچه ای یا پشمی دقیقا به همین علت چه بسا خطر ناک باشد، بهترین روش این است که بالهای پرنده را در کف دست خود جمع کنید ودر همین حال سر
پرنده را به ارامی میان دو انگشت اول ودوم خود بگیرید از سایر انگشتان نیز می توان برای گرفتن سایر قسمتهای بدن پرنده استفاده کرد ، کوتاه کردن بالها ، کوتاه کردن بالها قدرت پرواز پرنده را محدود می سازد ، بدین ترتیب احتمال اینکه پرنده وقتی در اتاق آزاد است خود را مجروح کند کم می شود ، کوتاه کردن بالهای پرنده یک اقدام صرفا موقتی است چرا که پس از دوره پر ریزی بعدی پرهای نو و کامل جای پرهای قیچی شده را خواهد گرفت ، اگر نحوه کوتاه کردن بالها ی پرنده خود را دقیقا نمی دانید حتما پیش از انجام ان با یک دکتر دامپزشک مشورت نمائید ، برای انجام این کار بهتر است شخص دیگری در نگه داشتن پرنده به شما کمک کند ، تقلید صدا در پرندگان ، بعضی از پرندگان بهتر از سایرین صدای انسان را تقلید می کنند ،حتی در بین مربیان و افرادی جستجو کرد که حرف زدن را به پرندگان می اموزند ،اصولا پرند ه ها حرف زدن را از زنها و بچه ها بهتر از مردان یا د میگیرند ، این امر
مسلما بدان معنی نیست که مردها نمی توانند حرف زدن را به پرند ه هایاد بدهند ، یکی از نکات اصلی که در رابطه با تربیت پرنده باید همواره مد نظر قرار گیرد این است که هیچ گاه نباید عجله به خرج داد بلکه باید حوصله و قدم به قدم عمل کرد ، جملات و یا صداهایی را که می خواهید پرنده شما یاد بگیرد ، از قبل انتخاب کنید و آنها را در هر فرصتی در حضور پرنده تکرار کنید ، برای مثال،اگر می خواهید کلمه ، صبح بخیر ، را یاد بگیرد هر روز صبح وقتی که وارد اتاق مس شوید این کلمه را تکرار نمائید تا بدین ترتیب پرنده نشویق شودبرای اموختن جملات دیگر نیز به همین روش استفاده کرد ، بدین ترتیب که جملات را به کلمات را به ارامی و خیلی شمرده تکرار نمود بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که شخصدیگری بجز خودتان درون اتاق نباشد تا حواس پرنده پرت نشود