Bestwater ، آب چشمه‌های بِکر را به منازل ما می‌‌آورد

تکنولوژی برتر تصفیه مولکولی Best Wasser & AH Tech ، بر اساس تحقیقات چندین‌ساله NASA در زمینه آب و کشفیات به ثبت رسیده آن پایه‌گذاری گردیده و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی موسسات اروپائی نظیر Biotec Zaro اتریش در خصوص علوم مربوط به فتونیزاسیون و انرژیزاسیون، آب تصفیه‌شده کریستالی و فتونیزه شده همانند کیفیت آب چشمه‌های بِکر را تولید می‌کند. شایان ذکر‌است آنچه این فن‌آوری نوین را در مقایسه با شرکتهای مشابه و فعال در زمینه تصفیه آب در جهان متمایز می‌سازد، صرفاً استفاده از کشفیات و دستاوردهای جدید نیست، بلکه رویکرد نظام‌مند این کمپانی به "سیستم‌های سلامتی" در مقوله تصفیه آب می‌باشد که نقش برجسته‌ای در کسب جایگاه نخست در طراحی و ساخت دستگاههای تصفیه آب شرب منازل ایفاء می‌نماید تا آنجا که کمپانی Best Wasser & AH Tech با اعتماد به نفس و صراحت تمام هیچ رقیبی را در این عرصه برای خود در نظر نمی‌گیرد.
آب ارائه شده توسط Best Wasser & AH Tech مبتنی بر خاصیت اسمز معکوس(R.O) به همراه تکنولوژی برتر تصفیه مولکولی (0001/0 میکرون) می‌باشد. با استفاده از این فرایند تا 99% مواد موجود در آب، نظیر میکروب‌های بیماری‌زا، باکتری‌ها، فلزات سنگین، پسماند داروها، ذرات رادیواکتیو و غیره جدا می‌شوند. این آب با فرکانس ارتعاشی‌1013 هرتز، مشابه بیورزونانسی همچون انرژی ارتعاشی است که کارکردهای سلولی بدن ما را هدایت می‌کند. سیستم‌های سلامتی و تصفیه آب Best Wasser & AH Tech ، کاملاً طبیعی و عاری از فرایندهای شیمیایی است. این فن‌آوری، آب لوله‌کشی را به آب بسیار فعال و شفاف کریستالی، همانند کیفیت آب چشمه تبدیل می‌کند! انرژی اولیه آب طی سیستم هفت مرحله‌ای بازیابی می‌گردد:
• آماده‌سازی آب در سیستم تصفیه مقدماتی
در ابتدا آب لوله‌کشی وارد سیستم تصفیه اولیه ‌شده و از طریق فیلترهای اولیه (1و3) مواد معلق در هوا و ذرات ناخالص جدا می‌گردند. از طریق فیلتر‌کربنی (2) که از کربن نارگیل، کانی های معدنی زئولیت، ماسه مرجانی و گرانول سیلیسیم ساخته‌شده‌، گازهای محلول در آب مثل کلر، هیدروکربن و ترکیبات آمونیاکی جدا می‌شود.
• تصفیه آب از طریق اُسمز معکوس به همراه تکنولوژی برتر تصفیه مولکولی
در مرحله بعدی، آب آماده شده، تصفیه ملکولی گردیده و از طریق اسمز معکوس عاری از تمام ناخالصی‌ها می‌شود. اُسمز معکوس، صرفاً نیروهای طبیعی اسمز معکوس آب را به‌کار می برد.‌‌ تحت فشار‌، آب وارد یک ممبران چند لایه و مشبک ریز می‌شود که تنها ملکول‌های آب می‌توانند از آن عبور‌کنند. سایر ملکولهای درشت تا 99% توسط ممبرانها برگردانده شده وسپس وارد سیستم فاضلاب می‌شوند. آب خالص در یک مخزن ذخیره آب جمع‌آوری می‌شود.
• انرژیزه‌کردن آب توسط تکنولوژی فتونیزه و فرکانس‌های نوری
• مدول HE
این مدول که با کریستال‌های بلورین گرانبهایی پرشده، همانند یک واسط ذخیره‌کننده طبیعی، فرکانس‌های طیف رنگی در نور‌(5/2 تا 160هرتز ) را در خود ذخیره می‌کند. از این طریق آب، حیات مجدد یافته و بدن انسان را تحت تأثیر قرار‌داده، آن را هماهنگ می‌کند.
• مدول آکوالایت کریستال انرژی
در مدول دوم، ابتدا آب از میان لایه‌ای از کریستال‌های میکرو‌سیلیسیم عبور داده می‌شود. در این مرحله، آب از طریق انرژی بیوفتونیک به سطح فرکانس ارتعاشی بالای 1013 هرتز می‌رسد. به‌علاوه آب انرژیزه‌شده از طریق گازهای معدنی زئولیت به ارتعاش درمی‌آید.